Tietosuoja

Kirpputori Kasitien Kirppis, tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä:

Rauman Nelikko Oy (Y-Tunnus: 2968537-3) Jäljempänä Kasitien Kirppis

Os. Kangasnummentie 1, 27100 Eurajoki info@kasitienkirppis.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö: Leo Mikola puh. 0400 826356

3. Rekisterin nimi: Kasitien Kirppiksen asiakasrekisteri/Markkinointirekisteri, jota käytetään toimeksiantosopimusten luomisessa Kasitien Kirppiksen kanssa. Myös mahdollisten ennakkotarjousten jättämisten yhteydessä netin välityksellä. rekisteriä käytetään myös kun teet jonkin muun sopimuksen Kasitien Kirppiksen kanssa.
Kasitien Kirppiksellä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä omiin markkinointipostituksiin asiakkaillensa.

4. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet: henkilötiedot keräämme rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

6. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan palveluntarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja Kasitien Kirppiksen lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, lainsäädännön sallimissa rajoissa, joilla on oikeus tietojen saantiin.

7. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun niiden käsittely on tarpeen, kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten, kuitenkin enintään 7 vuotta henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut antamaansa suostumusta.

8. Rekisterin suojaus: rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus päästä häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja oikeus tulla poistetuksi rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa-pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus toimintavaltaiselle valvontaviranommaiselle, mikäli Kasitien Kirppis ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.